• Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3 - block Southern
 • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3 - block Southern
 • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3 - block Southern
 • Thi công cột sàn tầng 4 - block Southern
 • Thi công cột sàn tầng 4 - block Southern
 • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 - block Central
 • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 - block Central
 • Thi công cột sàn tầng 2 - block Central
 • Thi công cột sàn tầng 2 - block Central
 • Thi công cốt thép sàn tầng 1 - block Northern
 • Thi công cốt thép sàn tầng 1 - block Northern
 • Thi công cốt thép sàn tầng 1 - block Northern

• Vị trí: Đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn,  Khu đô thị mới Nam Sài Gòn, TP. HCM
• Diện tích khu đất: 15.126m2
• Mật độ xây dựng khối đế: 46,46%
• Mật độ xây dựng khối tháp: 33,70%
• Tổng số căn hộ : 869 căn
• Diện tích căn hộ: 49,83m2 – 83,05m 2
• Số block: 03 block
• Số tầng: 27 tầng nổi, 02 tầng hầm
• Trung tâm thương mại: 04 tầng