• Công tác thi công khán đài sân tennis
 • Công tác thi công khán đài sân tennis
 • Công tác thi công lát đá Quảng Trường khu D16
 • Công tác thi công lát đá quảng trường khu D17
 • Công tác thi công lát gạch hồ phun nước trụ cổng chào Quảng Trường khu D16
 • Công tác thi công lát gạch vỉa hè Quảng Trường khu D16
 • Công tác thi công đá mài hoa văn hồ cảnh quan khu D17
 • Công tác thi công hồ cảnh quan khu D16
 • Công tác thi công lu nền cấp phối đường D9 - khu D17
 • Công tác thi công lan can hồ cảnh quan khu D17
 • Công tác thi công lan can hồ cảnh quan khu D17
 • Công tác thi công lát đá lối đi bộ hồ cảnh quan khu D17
 • Công tác thi công lát đá lối đi bộ
 • Công tác thi công lát đá lối đi bộ