• Thi công cốp thép sàn tầng 10 - Block A
 • Thi công cốp thép sàn tầng 10 - Block A
 • Thi công cốp thép sàn tầng 10 - Block A
 • Thi công cốp thép sàn tầng 10 - Block A
 • Thi công cốp thép sàn tầng 10 - Block A
 • Thi công cột sàn tầng 12 - Block B
 • Thi công cột sàn tầng 12 - Block B
 • Thi công cột sàn tầng 12 - Block B
 • Thi công cột sàn tầng 12 - Block B
 • Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C
 • Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C
 • Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C
 • Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C

Xem thông tin về dự án: CLICK HERE

Đăng ký tìm hiểu hoặc mua dự án: TẠI ĐÂY